Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä

Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa keskinäytössä.

Kuljettajan näytöstä tallennetut ilmoitukset

P5-1507–I+C–Message log in service app
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat sovelluksessa Auton tila.
P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Kuljettajan näytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan sovellukseen Auton tila keskinäytössä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila -sovellukseen keskinäytössä.

Tallennetun ilmoituksen lukeminen

Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu Auton tila -sovellukseen oikealla puolella olevaa painiketta keskinäytössä.
Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön sovellusnäkymästä.
Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
Painakaa nuolta oikealle ilmoituksen laajentamiseksi/minimoimiseksi.
Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.

Tallennetun ilmoituksen käsittely

Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista tai käyttöoppaan lukemista varten.

Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen perusteella:
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus puhelimitse1 saadaksenne apua huollon varaamisessa.

Pyydä ajanvarausta: Välilehti Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.

Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista varten.

Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen perusteella:
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta ilmoituksen aiheesta.
Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.

Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.

Keskinäytöstä tallennetut ilmoitukset

P5-1507–I+C–Message log in top pane
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat päänäkymässä.

Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.

Tallennetun ilmoituksen lukeminen

Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
Painakaa nuolta ilmoituksen laajentamiseksi/minimoimiseksi.

Tallennetun ilmoituksen käsittely

Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.

Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan automaattisesti, kun auto sammutetaan.

  1. 1 Riippuu markkina-alueesta.

Oliko tästä apua?