Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvan nopeudensäätimen (Adaptive Cruise Control – ACC) -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Tässä muutamia esimerkkejä1.

P5-1617-s+v90 ACC Följer ACC

Edellisessä kuvassa2 näkyy, että mukautuva nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.

P5-1617-s+v90 ACC Följer ACC + Avstånd

Edellisessä kuvassa2 näkyy, että mukautuva nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.

SymboliIlmoitusSisältö
P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2
Symboli on valkoinenAuto säilyttää tallennetun/valitun nopeuden.
P5-1617- Symbol(tabell) ACC gray
Ei käytettävissä ja symboli ovat HARMAITAMukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
P5-1617- Symbol(tabell) ACC gray

Mukaut. tasanopeus

Huolto tarpeen

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Tuulilasin anturi

Anturi tukossa, katso käyttöopasta

Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h.
  3. 2 HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Oliko tästä apua?