XC90

2017

Lähivalopolttimon vaihto

Kuljettaja voi vaihtaa halogeenivalonheittimen lähivalopolttimon.

Ennen kuin polttimo voidaan vaihtaa, pitää ensin nostaa pois muovikate valonheittimen päältä, ks. kappale "Polttimon vaihto".

 Tärkeää

Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
P5-1507 Low beam bulb replacement
Vasen valonheitin.
Irrottakaa valonheittimen pyöreä kumikansi.
Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
Irrottakaa polttimo painamalla sitä kevyesti ylöspäin ja vetämällä se ulos.
Asettakaa kantaan uusi polttimo. Polttimon ohjaustapin on oltava kohdistettu suoraan ylöspäin.
Painakaa liitinkappale kiinni.
Asettakaa valonheittimen pyöreä kumikansi takaisin.

Oliko tästä apua?