XC90

2017

Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä

Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin (ACC), kuljettaja voi vaihtaa Nopeudensäätimen (CC) ja ACC:n välillä.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

P5-15w07-Shift cruise1P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 21
NopeudensäädinMukautuva nopeudensäädin

Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon

Menetelkää näin vaihtaaksenne Mukautuvasta nopeudensäätimestä (ACC) Nopeudensäätimeen (CC):
Siirtäkää mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin vaihtaa värin HARMAASTA VIHREÄKSI.
Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2 ACC -> P5-15w07-Shift cruise CC - sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin (ACC) suljettu ja nopeudensäädin (CC) on asetettu valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa kulloisenkin nopeuden.

 Varoitus

Auto ei pidä enää esivalittua aikaetäisyyttä, kun vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon - auto noudattaa vain asetettua nopeutta.

Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori, ACC aktivoituu käynnistettäessä moottori seuraavan kerran.

Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon

Menetelkää näin vaihtaaksenne nopeudensäätimestä (CC) mukautuvaan nopeudensäätimeen (ACC):
Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.
Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit P5-15w07-Shift cruise CC -> P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2 ACC – sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin asetettu valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila

Oliko tästä apua?