Etäpäivitykset

Auton monen eri järjestelmän päivitykset voidaan tehdä keskinäytöstä käsin auton ollessa kytkettynä.
P5-1617-Icon-App screen-OTA

Sovellus Latauskeskus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä ja siinä voidaan:

  • hakea järjestelmäohjelmiston päivityksiä ja päivittää se
  • päivittää Sensus Navigation* -järjestelmän karttadata
  • ladata, päivittää ja poistaa sovelluksia.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?