XC90

2017

Pilot Assist -toiminnon rajoitukset*

Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.

 Tärkeää

Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla seuraavat:
 • kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
 • kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim. kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä, poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
 • ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim. jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja tai teräviä varjoja.
 • kaista on kapea tai mutkainen.
 • kaistalla on mäki tai töyssy.
 • sää on huono, sataa vettä tai lunta, on sumuista tai loskaista tai heikko valaistus huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
 • Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita, tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä, että auto osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
 • Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia, paikallaan olevia esteitä tai esineitä, jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
 • Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
 • Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja pitämään autoa kaistalla.

Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun tilaan.

Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma

Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan. Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty perävaunu.

Muuta

 • Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist -toiminnon ollessa aktivoituna.

 Huomio

Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Kamerayksikön rajoitukset".

 Huomio

Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
 1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?