Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa

Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan päästä auton keskinäytöstä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.
P5-1617-Settings pane-OM-highlighted
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä.

Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen

Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.

On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi digitaalisesta käyttöoppaasta. Päästäksenne käyttöoppaan valikkoon - painakaa P5-1617-Owners manual-Symbol main käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.

Etsiminen kategorioiden avulla

P5-1617-OM onboard-category symbol-category

Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.

Painakaa P5-1617-Owners manual-Symbol main ja valitkaa sen jälkeen Kategoriat.
Pääkategoriat esitetään luettelossa.
Painakaa yhtä pääkategoriaa (P5-16w17-Owners manual-Symbol category).
Luettelo alakategorioineen (P5-16w17-Owners manual-Symbol category) ja artikkeleineen (P5-16w17-Owners manual-Symbol article) esitetään.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi. Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.

Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet

P5-1617-OM onboard-category symbol-exteriorP5-1617-OM onboard-category symbol-interior

Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia kuvia. Eri osat on osoitettu hotspot-kohteilla, jotka johtavat eteenpäin auton kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.

Painakaa P5-1617-Owners manual-Symbol main ja valitkaa sen jälkeen Ulkopuoli/Sisusta.
Ulkopuolen/sisustan kuvia esitetään ns. sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi. Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.

Tutustukaa auton tavallisimpiin toimintoihin pikaoppaan (Quick Guide) avulla.

P5-1617-OM onboard-category symbol-quick guide

Vie sivulle, jossa on linkkejä tiettyihin artikkeleihin, jotka voi olla erityisen hyödyllistä lukea auton tavallisimpiin toimintoihin tutustumiseksi. Artikkeleihin voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.

Suosikit

P5-1617-OM onboard-category symbol-favorites

Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.

Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai poistaminen suosikeista

Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä P5-1617-Owners manual-favourite star not filled oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi, tähti on täytetty: P5-1617-Owners manual-favourite star filled.

Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.

Video

P5-1617-OM onboard-symbol-video

Vie auton eri toimintoja esitteleviin lyhyisiin ohjevideoihin.

Tiedotuksia

P5-1617-OM onboard-category symbol-information

Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.

Aloitussivu

P5-1617-OM onboard-category symbol-start

Siirtykää takaisin käyttöoppaan aloitussivulle painamalla symbolia.

Hakutoiminnon käyttö

Painakaa P5–1617–Symbol-Magnifying glas käyttöoppaan päävalikossa. Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
Siirtykää artikkeliin/kategoriaan painamalla sitä.

Oliko tästä apua?