Savukkeensytyttimen käyttö*

Savukkeensytytin voidaan lisätä tunnelikonsolin etu- ja takaosan 12 V:n sähköliitäntöihin.
P5-1507–Interior–Cigarette lighter console front
Savukkeensytytin tunnelikonsolissa, etuistuin.
P5-1507–Interior–Cigarette lighter console rear
Savukkeensytytin tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
Painakaa sytyttimen painiketta.
Kun sytytin hehkuu, painike ponnahtaa ulospäin.
Vetäkää sytytin ulos liitännästä ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Asettakaa sytytin takaisin liitäntään.

 Tärkeää

Varokaa, ettei sytyttimen hehkuva osa vaurioita esim. sisustusta.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.