Keskinäytön näppäimistön käyttö

Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä näytölle.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.

Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista kirjoittaa näyttöön.

P5-1646-Keypad layout
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
 1. P5-Icon red circle 1Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä1. Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjaimien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
 2. P5-Icon red circle 2Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks. kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
 3. P5-Icon red circle 3Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa @ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
 4. P5-Icon red circle 4Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
 5. P5-Icon red circle 5Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen sana automaattisesti suurella kirjaimella. Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana, nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
 6. P5-Icon red circle 6Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta P5-1507-Keypad_button_go back to letters, joka numerotilassa esitetään painikkeen P5-1507-Keypad_button_go back to numbers asemesta, jotta päästään takaisin kirjainnäppäimistöön, tai painiketta P5-1507-Keypad_button_symbols nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
 7. P5-Icon red circle 7Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. UK. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen mukaan. Painakaa saadaksenne esiin luettelon kielistä ja painakaa käytettävää kieltä. Useamman kielen lisääminen näppäimistöön - ks. jäljempänä olevaa otsikkoa "Näppäimistön kielten muuttaminen".
 8. P5-Icon red circle 8Välilyönti.
 9. P5-Icon red circle 9Kumoaa tekstinsyötön. Painakaa lyhyesti poistaaksenne merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä nopeammassa tahdissa pitämällä näppäintä painettuna.
 10. P5-Icon red circle 10Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin. Lukekaa lisää otsikon "Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin näyttöön" alta.

Painakaa vahvistuspainiketta näppäimistön päällä (ei näy kuvassa) vahvistaaksenne tekstinsyötön, joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen yhteydestä.

Näppäimistön kielten muuttaminen

Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.

Kielten lisääminen/poistaminen asetuksissa

Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta JärjestelmäNäppäimistöasettelut.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin syöttämistä varten.

Jos mitään kieliä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistö säilyttää saman kielen kuin auton järjestelmän kieli, ks. osaa "Järjestelmän asetusten muuttaminen asetusnäkymässä".

Vaihtaminen eri kielten välillä näppäimistössä

P5-1507-Keypad change language

Kun kieli on valittu kohdassa Asetukset käytetään näppäimistön painiketta (osoitettu numerolla 7 edellä olevassa kuvassa) vaihtamiseen eri kielten välillä.

Kielen muuttaminen näppäimistössä:
Painakaa ja pitäkää painike painettuna (ks. edellä olevaa kuvaa).
Luettelo tulee näkyviin.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset, on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle ja annetaan muita sanaehdotuksia.

Kirjaimen tai merkin versiot

P5-1507-Keypad special characters
Kirjaimen/merkin version syöttämiseksi, esim. é è:
Painakaa ja pitäkää kirjain/merkki painettuna.
Kirjaimen/merkin mahdollisten versioiden ruutu näytetään.
Painakaa haluamaanne versiota. Jos mitään versiota ei valita, syötetään alkuperäinen kirjain/merkki.
 1. 1 Koskee aasialaisia kieliä.

Oliko tästä apua?