Vaihteisto

Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä. Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.

Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto. Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kaksi vaihteista on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa tasaisella kierrosluvulla. On myös mahdollista valita vaihde manuaalisesti. Kuljettajan näytössä näytetään, mitä vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.

 Tärkeää

Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.

Symbolit kuljettajan näytössä

Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus.

SymboliSisältö
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol- transmission
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus. Noudattakaa annettua suositusta.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.

Oliko tästä apua?