Käsinekotelon käyttö

Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
P5-1507–Interior–Glovebox
Käsinekotelo ja avauspainike keskikonsolissa.

Käsinekotelossa voidaan säilyttää esim. auton painettua käyttöopasta ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pidin kynälle.

Käsinekotelon avaaminen

Painakaa keskikonsolissa olevaa avauspainiketta.
Käsinekotelo avautuu.

Käsinekotelon lukitseminen/lukituksen avaaminen

Käsinekotelo voidaan lukita, ns. erillislukitus, esim. jätettäessä auto huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Erillislukituksella lukitaan myös takaluukku.

Käsinekotelon käyttö kylmätilana*

Käsinekoteloa voidaan käyttää esim. juomien tai ruuan jäähdytykseen. Jäähdytys toimii, kun ilmastointilaite on aktiivinen (ts. kun auto on asetettu jännitetilaan II tai moottori on käynnissä).

P5-1507–Interior–Glovebox cooling
  1. P5-Icon red arrow AAktivoitu viilennys
  2. P5-Icon red arrow BDeaktivoitu viilennys
Aktivoikaa/deaktivoikaa viilennys siirtämällä säädin ääriasentoon matkustamon/käsinekotelon suuntaan.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?