Median ääniasetukset

Mediasoiton ääniasetusten personalisointi.
P5-1546-SoundExperience
Ääniasetus, joka tuottaa samanlaisen akustiikan kuin Göteborgin konserttitalossa.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa Ääni ja valitkaa asetukset:

  • Äänikokemus * – useita mahdollisuuksia sovittaa ääntä, esim. soittaa käyttäen konserttisalin tuntua. Asetukset korvaavat mahdolliset valinnat, jotka on tehty seuraavien ääniasetusten kohtien mukaisesti.
  • Sävy - esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen henkilökohtainen säätö.
  • Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/takakaiuttimien välillä.

Järjestelmän äänenvoimakkuudet medialle

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ÄäniJärjestelmän äänitasot:

  • AUX - Jos ulkoinen äänilähde (esim. mp3-soitin tai iPod) on kytkettynä AUX-liitäntään, voi kytkettävällä äänilähteellä olla muu äänenvoimakkuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen äänenvoimakkuus (esim. radio). Korjatkaa tämä säätämällä tuloliitännän äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on liian suuri tai liian pieni, äänen laatu voi heikentyä.
  • Nopeuden ja äänenvoimakkuuden kompensointi - äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensaatiotaso voidaan asettaa.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?