Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus

Renkaat, joissa on oikeat ilmanpaine, lisäävät ajoturvallisuutta, säästävät polttoainetta ja pidentävät renkaiden käyttöikää.

Rengaspaine laskee ajan myötä, se on luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee myös ympäristön lämpötilan mukaan. Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.

Suositeltu rengaspaine

P5-1507-tyre pressure sticker

Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa.

Parempi polttoainetalous ECO-paineilla

Jos kuorma on kevyt (enint. 3 henkilöä) ja ajonopeus korkeintaan 160 km/h (100 mph), parhaan mahdollisen polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi voidaan valita ECO-paineet. Jos taas pyritään mahdollisimman hiljaiseen ja mukavaan ajokokemukseen, suosittelemme sen sijaan alhaisempia mukavuuspaineita.

Ilmanpaineiden tarkastus

Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet joka kuukausi. Tehkää tarkastus kylmille renkaille, mikä tarkoittaa, että renkailla tulee olla sama lämpötila kuin ulkona on. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Lisätkää ilmaa tarvittaessa siten, että ilmanpaine vastaa hyväksyttyjä rengaspaineita rengaspainetarran mukaisesti.

 Huomio

  • Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
  • Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.

Oliko tästä apua?