Jarrunesteen erittelyt

Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.

Ilmoitettu laatu: Volvo Original Dot 4 luokka 6 tai vastaava.

 Huomio

Suosittelemme, että jarrunesteen vaihto tai lisäys teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.