Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen

Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.

Turvavyön kiinnittäminen

Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa, ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.

Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa, joka on toisen istuinrivin keskipaikalla.

 Huomio

Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
  • jos sitä vedetään liian nopeasti
  • jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
  • jos auto kallistuu voimakkaasti.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke sille tarkoitettuun vyölukkoon.
Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.

 Varoitus

Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.

Etuistuimilla ja toisen istuinrivin laitapaikoilla vyötä voidaan säätää korkeussuunnassa.

P5-1507–Safety–Seat belt height adjuster

Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää vyötä ylös- tai alaspäin.

Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle ilman, että se hankaa kaulaa.

P5-1507–Safety–Seat belt over shoulder
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren päällä).

Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.

P5-1507–Safety–Seat belt over hips
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).

 Varoitus

Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

 Varoitus

Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.

 Varoitus

Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.

Turvavyön irrottaminen

Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.

Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.

Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa, joka on toisen istuinrivin keskipaikalla.