Asetusnäkymä

Keskinäytön asetusnäkymässä käsitellään auton monien toimintojen Asetukset ja tiedot.

Avaaminen/sulkeminen ja navigointi asetusnäkymässä

P5-1546–I+C–Settings button in top pane
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
Vetäkää välilehteä alaspäin keskinäytön yläreunasta päänäkymän avaamiseksi.
Painakaa Asetukset asetusnäkymän avaamiseksi.
Painakaa jotain esitettävistä kategorioista ja navigoikaa alakategorioihin ja kohtaan Asetukset painamalla uudelleen.

Painakaa Edellinen siirtyäksenne taaksepäin asetusnäkymässä.

Painakaa Sulje asetusnäkymän sulkemiseksi.

Asetuksen muuttaminen

P5-1507–I+C–Settings pane with setting types
Alakategoria asetusnäkymässä eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Painakaa kategorioita ja alakategorioita navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Eri tyyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin (ks. seuraavasta taulukosta selostus ko. tyypistä).
Muutokset tallentuvat välittömästi.

Asetusten tyypit

Asetuksia on useita eri tyyppejä:

AsetustyyppiSelostus
LiipaisutoimintoKäynnistää sovelluksen tai erillisen näkymän tarkennettuine asetuksineen painamalla tekstiä, esim. laitteen yhdistämiseksi Bluetooth-toiminnolla.
RadiopainikeValitkaa asetus useista mahdollisista painamalla haluamaanne radiopainiketta, esim. valitaksenne järjestelmän kielen.
MonivalintapainikeValitkaa taso jollekin painamalla haluamaanne painikkeen osaa, esim. valitaksenne City Safety -toiminnon herkkyystason.
RuksausruutuValitkaa toiminnon aktivointi/deaktivointi painamalla ruutua sen ruksaamiseksi tai ruksin poistamiseksi, esim. valitaksenne istuinten sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen.
LiukusäädinValitkaa taso jotain varten jakson sisällä painamalla ja vetämällä säädintä, esim. äänitason valitsemiseksi.
Informaation näyttäminenEi varsinainen asetus, näyttää tietoja jostain, esim. auton tunnistenumeron.

Oliko tästä apua?