Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.

Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä juuri vaadi ponnistelua.

 Huomio

Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.

Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen ohella kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen.

Ohjauspyörän vastustason muuttaminen*

Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta "Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.

Automalleissa, joissa ei ole ajotilasäädintä ja sen vaihtoehtoa INDIVIDUAL, ohjauspyörän vastustasoa muutetaan sen sijaan keskinäytön päänäkymässä ja seuraavan hakupolun kautta:

AsetuksetMy CarAjotilatOhjausvoima

Ohjauspyörän vastustasoa ei voida valita kääntöliikkeen aikana.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Related documents

Oliko tästä apua?