Cross Traffic Alert*

Cross Traffic Alert (CTA) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa peruutetaan. CTA on Blind Spot Information (BLIS) -toiminnon täydennys.
P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
CTA:n periaate

CTA täydentää BLIS-toimintoa voimalla peruuttamisen aikana näyttää risteävän liikenteen sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.

CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.

CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.

Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se osoittaa sen seuraavasti:
  • akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, miltä puolelta kohde lähestyy.
  • palavana kuvakkeena näyttöruudun PAS-grafiikassa.
  • kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
P5-1646-CrossTrafficAlert Screen symbol
Palavana CTA-kuvakkeena näyttöruudun PAS-grafiikassa.

 Varoitus

CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi kaikissa tilanteissa.

CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.

CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?