Blind Spot Information*- ja Cross Traffic Alert* -toimintojen ilmoitukset

Joukko Blind Spot Information (BLIS)- ja Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoja koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

IlmoitusSisältö

BLIS-anturi

Huolto tarpeen

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

BLIS-järjestelmä pois

Perävaunu kytketty

BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?