Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten

Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIX-lastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.

Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla valmistajan ajoneuvoluettelossa.

 Huomio

Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
PainoKokoluokka1Lastenistuimen tyyppiEtuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)2Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)2Toinen istuinrivi, laitapaikkaToinen istuinrivi, keskipaikkaKolmas istuinrivi*

Ryhmä 0

enint. 10 kg

ETaaksepäin käännetty vauvakaukaloIL2, 3, X4XIL3XX

Ryhmä 0+

enint. 13 kg

ETaaksepäin käännetty vauvakaukaloIL2, 3, X4XIL3XX
CTaaksepäin käännetty lastenistuin
DTaaksepäin käännetty lastenistuin

Ryhmä 1

9–18 kg

AEteenpäin käännetty lastenistuinXIL2, 5, X4IL5, IUF5XX
BEteenpäin käännetty lastenistuin
B1Eteenpäin käännetty lastenistuin
CTaaksepäin käännetty lastenistuinIL2, X4XIL6XX
DTaaksepäin käännetty lastenistuin

IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.

IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.

X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.

 Varoitus

Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.

 Huomio

Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lastenistuimen automalliluettelosta.

 Huomio

Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
  1. 1 Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
  2. 2 Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
  3. * Valinnais-/lisävaruste.
  4. 3 Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
  5. 4 Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
  6. 5 Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
  7. 6 Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).

Oliko tästä apua?