Turvallisuustila

Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.

Jos auto on ollut kolarissa, teksti Safety mode Katso käyttöopasta voidaan esittää kuljettajan näytössä varoitussymbolin kanssa. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.

Jos auto on asetettu turvallisuustilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä ja sen jälkeen käynnistää sekä siirtää auto pois liikennettä vaarantavalta paikaltaan.

 Varoitus

Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti. Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja auton palauttaminen normaalitilaan, kun Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.

 Varoitus

Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.