XC90

2017

Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*

Toiminnon Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist Pilot – PAP) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Pysäköinti keskeytetään

Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
 • jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
 • jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h (4 mph)
 • jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
 • lukkiutumattomien jarrujen tai Elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa liukkaalla tiellä.

Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.

 Huomio

Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.

 Tärkeää

Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.

Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.

Kuljettajan vastuu

Kuljettajan tulee pitää mielessä, että PAP on apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköiminen.

Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
 • PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
 • PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin. Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on pysäköintitaskun kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
 • Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
 • Huomatkaa, että auton keula voi kääntyä vastaantulevaa liikennettä kohti pysäköinnin aikana.
 • Kohteet, jotka sijaitsevat korkeammalla kuin tunnistimien havaintoalue, eivät ole mukana, kun pysäköintitoimenpiteitä lasketaan, mikä voi johtaa siihen, että PAP voi kaartaa pysäköintitaskuun liian aikaisin - tämän vuoksi sellaisia pysäköintitaskuja tulee välttää.
 • Kuljettaja on vastuussa arvioitaessa sitä, sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tasku pysäköintiin.
 • Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita1 sekä oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAP-toiminnon kykyyn pysäköidä.
 • Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
 • Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut tai varapyörä on asennettuna.
 • Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
 • Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos muita pysäköityjä autoja enemmän.

 Tärkeää

Vaihtaminen toiseen hyväksyttyyn vanne- ja/tai rengaskokoon voi muuttaa renkaan ympärysmittaa, jolloin PAP-järjestelmän parametrit voi olla tarpeen päivittää. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Huolto

P5-1507-PAP Sensorplacering BirdView
PAP-tunnistimien sijainti2.

Jotta PAP-toiminto toimii oikein, sen tunnistimet pitää puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 "Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
 3. 2 HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Oliko tästä apua?