Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio

Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign Information - RSI) rekisteröi ja näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.
P5-1507-RSI Instrumentvisning
Esimerkkejä rekisteröidystä nopeusinformaatiosta1.

Kun RSI on reksiteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin symbolina ja punaisen merkinnän nopeusasteikossa.

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

Yhdessä voimassa olevan nopeusrajoituksen symbolin kanssa voidaan esittää myös täydentävä merkki, esim. ohituskielto.

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkin sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla, tämä merkin symbolilla kuljettajan näytössä.

Jos autossa on Sensus Navigation*, myös kartan tietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko autolla väärään ajosuuntaan.

Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen ajaessaan kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto Äänimerkkivaroitus on aktivoitu – ks. otsikko "Äänivaroituksen aktivointi/deaktivointi" kappaleessa "Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi".

Rajoitus tai moottoritie päättyy

Jos RSI havaitsee merkin, joka voi sisältää sen, että ko. nopeusrajoitus lakkaa - esim. moottoritien päättyessä - kuljettajan näyttö näyttää vastaavaa liikennemerkkiä 10-30 sekuntia.

Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

Kaikki rajoitukset päättyvät.

P5-1507-RSI Motorväg upphör

Moottoritie päättyy.

Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti havaitaan.

Lisäkilvet

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag
Esimerkkejä lisäkilvistä1.

Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.

Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.

Jos autoon on yhdistetty perävaunu ja ohitetaan nopeusmerkki varustettuna lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin alla. Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että RSI on havainnut lisäkilven, jossa on täydentävää informaatiota ko. nopeusrajoitukselle.

Sensus Navigation

Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan navigointiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:

  • Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla, näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
  • Jos aikaisemmin havaitun merkin ei katsota enää olevan voimassa eikä uutta merkkiä ole ohitettu.

 Huomio

Jos navigointiin käytetään autoon ladattua kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.

Koulusta tai leikkivistä lapsista varoittavat kyltit

P5-1617-RSI-Trafikskylt Skola/Lekande barn

Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissa on koulusta tai leikkivistä lapsista varoittava kyltti, kuljettajan näytössä näytetään tämän tyyppinen kyltti1.

  1. 1 Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
  2. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?