Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit

Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä1 ja siinä on sen vuoksi useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin autossa.
P5-1507 Antenna placement
Antennien sijainti.
P5-Icon red circle 1Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
P5-Icon red circle 2Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä2
P5-Icon red circle 3Oikean takaoven etuosassa ylhäällä2
P5-Icon red circle 4Takaistuimen selkänojan keskellä2

 Varoitus

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Avaimeton lukitusjärjestelmä koskee vain autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
  3. 2 Vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa.

Oliko tästä apua?