Omistajalle tarkoitetut tiedot löytyvät seuraavasti

Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että painettuina. Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja Volvo Cars -tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm. varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta.
P5-16w17-Overview owners information

Auton keskinäyttö1

P5-16w17- Overview OM outputs - onboard - circle

Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien avulla. Tiedot ovat etsittävissä ja ne on myös jaettu kategorioihin.

Mobiilisovellus

P5-16w17- Overview OM outputs - mobile - circle

Etsikää App Store tai Google Play -kaupasta "Volvo Manual" ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on ohjevideoita sekä mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan hakea.

Volvo Cars -tukisivusto

P5-16w17- Overview OM outputs - web - circle

Menkää osoitteeseen support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että PDF-muodossa. Volvo Cars -tukisivustolla on myös ohjevideoita sekä Volvoanne että auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita. Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.

Painetut tiedot

P5-16w17- Overview OM outputs - AZ Book - circle

Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot varokkeista ja erittelyistä sekä yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.

Painetussa muodossa on saatavana myös Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton tavallisimmin käytettyjen toimintojen käytössä.

Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne. riippuen autossa voi olla myös muuta painettua tietoa omistajalle.

Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.

Kielen vaihtaminen auton keskinäytössä

Keskinäytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa sitä, etteivät tietyt omistajalle tarkoitetut tiedot vastaa kansallisia tai paikallisia lakeja ja määräyksiä. Älkää vaihtako näyttöön kieltä, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin voi olla vaikeaa palata näyttörakenteessa taaksepäin.

 Tärkeää

Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.

Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina voimassa.

  1. 1 Markkina-alueilla, joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.

Oliko tästä apua?