Ilmastointimukavuuden* säilyttämisen käynnistys/sulkeminen

Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
P5-1646–Climate–Button climate comfort
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen painike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
Painakaa Säilytä ilmastointimukavuus.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

 Huomio

Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei riitä matkustamon ilmaston ylläpitämiseen tai jos ulkolämpötila on yli n. 20 °C.

 Huomio

Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on autossa.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?