Vaihteenvalitsinsalpa

Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.

Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä - mekaaninen ja automaattinen.

Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa

p5-1507-gear shift lock

Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.

Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja D.

Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa

Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.

Pysäköintiasennosta - P

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja jännitetilan olla II.

Vapaa-asennosta - N

Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.

Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin poisto

P5-1507-gear shift lock deactivate

Jos autolla ei voi ajaa, esim. akun tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää siirtää N-asentoon, jotta autoa voidaan siirtää.

P5-Icon red arrow 1

Nostakaa vaihteenvalitsimen edessä olevan lokeron kumimattoa. Paikantakaa lokeron pohjassa oleva reikä, jossa on jousipalautteinen nuppi.

P5-Icon red arrow 2

Painakaa pienellä taltalla reikään ja pitäkää sitä painettuna.

P5-Icon red arrow 3

Siirtäkää vaihteenvalitsinasentoon N ja vapauttakaa nuppi.

Asettakaa kumimatto takaisin.

Oliko tästä apua?