Auton käynnistäminen/siirtäminen turvallisuustilan jälkeen

Jos auto on asetettu turvallisuustilaan, on mahdollista yrittää käynnistystä ja sen jälkeen siirtää auto pois liikennettä vaarantavalta paikaltaan.

Auton käynnistäminen turvallisuustilan jälkeen

Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.

Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä voidaan yrittää.

 Varoitus

Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP ja vapauttakaa säädin.
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.

Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan.

 Tärkeää

Jos ilmoitus Safety mode Katso käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.

Auton siirtäminen turvallisuustilan jälkeen

Jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Normal mode The car is now in normal mode käynnistysyrityksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.

 Varoitus

Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Oliko tästä apua?