XC90

2017

Konepellin avaaminen ja sulkeminen

Konepelti avataan matkustamossa olevan kahvan tai konepellin alapuolella olevan kahvan avulla.

Konepellin avaaminen

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Vapauttakaa konepelti täysin suljetusta tilasta vetämällä polkimien luona olevasta kahvasta.
P5-1507 Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Vapauttakaa konepelti konepellin lukon salvasta kääntämällä konepellin alapuolella olevaa kahvaa vastapäivään ja nostakaa konepelti.

Varoitukset - konepeltiä ei ole suljettu

P5-1507 Symbol General red

Kun konepelti vapautetaan, varoitussymboli ja kuljettajan näytön grafiikka syttyvät ja samalla kuuluu äänimuistutus. Jos auto lähtee rullaamaan, kuuluu varoitussignaali useita kertoja.

Katsokaa lisätietoja grafiikasta osasta "Ovi- ja vyömuistutin".

 Huomio

Jos varoitussymboli palaa tai varoitussignaali kuuluu, vaikka konepelti on moitteettomasti kiinni, hakeutukaa korjaamolle – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Konepellin sulkeminen

Painakaa konepeltiä alaspäin, kunnes se laskeutuu omalla painollaan.
Kun konepelti on pysähtynyt konepellin lukkoa vasten, sulkekaa konepelti kokonaan painamalla sitä.

 Varoitus

Väliinpuristumisen vaara! Tarkistakaa, että konepellin sulkeutumistie on esteetön, muutoin on henkilövahinkojen vaara.

 Varoitus

Tarkistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen. Konepellin pitää pudota kuuluvasti pidikkeisiin molemmilla puolilla.
P5-1507 Hood, slightly open
P5-1507 Hood, closed
Konepelti täysin suljettuna.

 Varoitus

Älkää koskaan ajako konepelti avoinna!

Jos ajon aikana havaitaan merkkejä siitä, että konepelti ei ole täysin kiinni, on pysähdyttävä välittömästi ja suljettava se kunnolla.

Oliko tästä apua?