XC90

2017

Lämpötilan säätö

Lämpötila voidaan asettaa erikseen vasemmalle ja oikealle puolelle. 4-vyöhykeilmastoinnissa* voidaan puhaltimen nopeus asettaa erikseen myös etu- ja takaistuimelle.

Lämpötilan säätö etuistuimelle1

P5-1507–Climate–Buttons temperature
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
P5-1507–Climate–Temperature regulation
Lämpötilansäädin.

Säätäkää lämpötilaa joko:

  • vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
  • painamalla +/ lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan.

Lämpötilan synkronointi

P5-1507–Climate–Buttons temperature synchronisation
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
Painakaa Synkronoi lämpötila .
Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.

Synkronointi lakkaa painamalla toisen kerran Synkronoi lämpötila tai muuttamalla matkustajan puolen tai takaistuimen* lämpötila-asetuksia.

Lämpötilan säätö takaistuimelle*

Etuistuimelta

P5-1507–Climate–Buttons temperature rear
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastointinäkymässä.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja valitkaa välilehti Takailmastointi.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
P5-1507–Climate–Temperature regulation rear
Lämpötilansäädin.

Säätäkää lämpötilaa:

  • vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle
  • painamalla +/ lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan.

Takaistuimelta

P5-1507–Climate–Rear climate controls temperature
Lämpötilansäädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
Painakaa vasemman tai oikean puolen </> -painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa lämpötilan laskemiseksi/nostamiseksi vaiheittain.
Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.

 Huomio

Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.

Oliko tästä apua?