XC90

2017

Kattavampien liikennetietojen (RTTI)1 aktivointi/deaktivointi, 2

Yhdistetyssä autossa voidaan kattavampia liikennetietoja vastaanottaa internetin kautta RTTI-järjestelmän avulla.
Auton on oltava yhdistetty internetiin, jotta RTTI-toimintoa voidaan käyttää.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa NavigointiLiikenne.
Merkitkää valintaruutu Käytä verkon liikennetiedotuksia, jotta RTTI korvaa tavalliset liikennetiedot.

Jos auton internet-yhteys katkeaa RTTI:n ollessa aktivoitu, tavalliset liikennetiedot otetaan automaattisesti käyttöön. Kun internet-yhteys palautuu, RTTI aktivoituu uudelleen.

  1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
  2. 2 Real Time Traffic Information

Oliko tästä apua?