Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä

Kuljettajan näytössä ja keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.

Kuljettajan näyttö

P5-1546–I+C–Message in driver display 8"
Ilmoitukset kuljettajan näytössä1.
P5-1507–I+C–Message in driver display
Ilmoitukset kuljettajan näytössä2.

Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.

Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.

Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.

Huoltoilmoitukset

Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.

IlmoitusSisältö
Pysähdy turvallisesti3Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys korjaamoon4.
Sammuta moottori3Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys korjaamoon4.
Huolla heti. Aja korjaamoon3Ottakaa yhteys korjaamoon4 auton välitöntä tarkastusta varten.
Huolto tarpeen3Ottakaa yhteys korjaamoon4 auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.

Määräaikaishuolto

Varaa aika huoltoon

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoon4. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.

Määräaikaishuolto

Huollon aika

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoon4. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.

Määräaikaishuolto

Huolto myöhässä

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoon4. Näytetään, kun huoltoajankohta on ylitetty.
Tilapäisesti pois3Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen jälkeen.

Keskinäyttö

P5-1507–I+C–Message in center display
Ilmoitus keskinäytössä.

Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.

Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.

Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Ponnahdusilmoitukset

Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.

  1. 1 8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
  2. 2 12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
  3. 3 Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.
  4. 4 Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Oliko tästä apua?