XC90

2017

Volvo ID

Volvo ID antaa käyttöönne laajan valikoiman Volvo-palveluita1 verkossa.

Volvo ID voidaan luoda autossa, My Volvo2 -sivustolla tai Volvo On Call -sovelluksessa3. Tietyt toiminnot ja palvelut edellyttävät, että auto on rekisteröity henkilökohtaiseen Volvo ID -tunnukseen. Kun Volvo ID -tunnus myös rekisteröidään autoon, saadaan pääsy laajaan valikoimaan Volvo-palveluita, jotka ovat käytettävissä autosta.

Esimerkkejä palveluista:

  • My Volvo - Henkilökohtainen nettisivu Teille ja autollenne.
  • Volvo On Call* - Volvo ID -tunnistetta käytetään kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.
  • Lähettäminen autoon - Mahdollisuus lähettää osoite internetissä olevasta karttapalvelusta suoraan autoon.
  • Huollon ja korjauksen varaaminen - Rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä My Volvo -toiminnossa voidaksenne varata huollon suoraan autosta.

Volvo ID -tunnuksen luominen

On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin. Jos Volvo ID -tunnus luodaan My Volvo -toiminnolla tai Volvo On Call -sovelluksella, pitää Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon, jotta eri Volvo ID -palveluja on mahdollista käyttää.

My Volvo -sivustolla2

Menkää osoitteeseen www.volvocars.com ja navigoikaa edelleen kohtaan My Volvo.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.

Volvo On Call -mobiilisovelluksella3

Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin versio älypuhelimesta esim. kohteen App Store, Windows Phone tai Google Play kautta.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.

Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti autoon

Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:
Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.

 Huomio

Sovellusten lataamista varten pitää auton olla yhdistettynä internetiin.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID -tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.

Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröiminen autoon

Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta Latauskeskus.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on automaattisesti rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.

Volvo ID-tunnuksen edut

  • Yksi käyttäjänimi ja tunnussana online-palveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi käyttäjänimi ja yksi tunnussana muistettavana.
  • Jos palvelun (esim. Volvo On Call) käyttäjänimeä/tunnussanaa muutetaan, se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My Volvo).
  1. 1 Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
  2. 2 Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
  3. * Valinnais-/lisävaruste.
  4. 3 Teille, jolla on Volvo On Call*.

Oliko tästä apua?