Matkustamovalaistus

Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan katossa etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien säätimien painikkeilla.

Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin kuluessa siitä, kun:

 • auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
 • auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole käynnistetty.

Valaistus edessä

P5-1507-Interior lightning front
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
 1. P5-Icon red circle 1Lukuvalo, vasen puoli
 2. P5-Icon red circle 2Matkustamovalaistus
 3. P5-Icon red circle 3Matkustamovalaistuksen automatiikka
 4. P5-Icon red circle 4Lukuvalo, oikea puoli

Lukuvalaistus edessä

Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.

Matkustamovalaistus

Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa olevaa painiketta.

Matkustamovalaistuksen automatiikka

Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti AUTO-painiketta kattokonsolissa. Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun automatiikka on aktivoitu. AUTO-painikkeen aktivointi sytyttää ja sammuttaa matkustamovalaistuksen seuraavan mukaisesti.

Matkustamovalaistus:

 • syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun auto sammutetaan
 • sammuu, kun auto käynnistetään ja kun se lukitaan
 • syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan
 • jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin sivuovi on auki.

Valaistus takana

Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään myös matkustamovalaistuksena.

Lukuvalot on sijoitettu kattoon.

P5-1507-Rear roof light
Toisen1 ja kolmannen istuinrivin* yläpuolella olevat lukuvalot.
P5-1507-Rear reading light
Toisen istuinrivin yläpuolella oleva lukuvalo panoraamakatolla* varustetussa autossa.

Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.

Hansikaslokeron valo

Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun luukku avataan tai suljetaan.

Meikkipeilin valaistus*

Meikkipeilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.

Maavalaistus

Maavalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava ovi avataan tai suljetaan.

Kynnysvalaistus

Kynnysvalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava ovi avataan tai suljetaan.

Valaistus kuormatilassa

Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun takaluukku avataan tai suljetaan.

Ympäröivä valo

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarValotSisävalot.

Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:

 • Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus, valitkaa joko Pois, Alhainen tai Voimakas.
 • Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa joko Alennettu tai Täysi.
P5-1507-Adjust light with thumbwheel
Ohjauspyörän vieressä olevat säätimet.

Ympäröivän valon voimakkuutta voidaan myös hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.

Muuttakaa voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää.

Tunnelmavalot*

Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä.

Tunnelmavaloja voidaan muuttaa keskinäytön kautta:

Valojen voimakkuuden muuttaminen

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarValotSisävalotSisätilan tunnelmavalaistus.
Kohdassa Sisätilan teemavalon voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen tai Voimakas.

Valojen värin muuttaminen

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarValotSisävalotSisätilan tunnelmavalaistus.

Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan, Teeman mukaan ja Teemavärit valojen värin muuttamiseksi.

Värivalinnalla Lämpötilan mukaan muuttuu valon väri asetetun matkustamon lämpötilan mukaan.

P5-1507-Adjust light with thumbwheel
Ohjauspyörän vieressä olevat säätimet.

Tunnelmavalojen voimakkuutta voidaan myös hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.

Muuttakaa voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää.

Ovien säilytyslokeroiden valot

Ovien säilytyslokeroiden valot palavat auton ollessa käynnissä. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.

Tunnelikonsolissa olevan etummaisen mukinpitimen valo

Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.

Oliko tästä apua?