TV*1

TV-kuva näytetään vain auton seistessä. Auton liikkuessa ei näytetä kuvaa, mutta ääni kuuluu. Kuva näkyy taas, kun auto on lähes tai täysin paikallaan.

TV:tä ohjataan keskinäytöstä. Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan tai puheohjauksen avulla.

P5 - 15w46 - TV
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Asiaan liittyvät asiakirjat