Puhelun käsittely

Puheluiden hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
P5–1617–Phone-Ongoing call

Puhelun soittaminen

Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
Valitkaa soittaminen seuraavista: puheluhistoriikki, numeron ilmoittaminen painikesarjalla tai yhteystietoluettelon kautta. Yhteystietoluettelossa voidaan tehdä haku tai selaus. Painakaa P5–1507–Phone-Favorite star yhteystietoluettelossa yhteystiedon sijoittamiseksi kohtaan Suosikki.
Painakaa Soita tai P5–1507–Symbol-Phone-call.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.

On myös mahdollista soittaa puheluhistoriikista sovellusvalikon kautta, siihen päästää ohjauspyörän oikeanpuoleisesta painikesarjasta P5–1507–App-menu button.

Monenkeskisen puhelun soittaminen

Käynnissä olevan puhelun aikana:
Painakaa painiketta Lisää numero.
Valitkaa soittaminen puheluhistoriikista, suosikeista tai yhteystietoluettelosta.
Painakaa kohtaa/riviä puheluhistoriikissa tai P5–1507–Symbol-Phone-call yhteystietoluettelon yhteystietoa varten.
Painakaa Vaihda puhelua vaihtaaksenne osapuolten välillä.
Painakaa Lopeta puhelu meneillään olevan puhelun lopettamiseksi.

Ryhmäpuhelu

Meneillään olevan monenkeskisen puhelun aikana:
Painakaa Yhdistä puhelut meneillään olevan monenkeskisen puhelun yhdistämiseksi.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.

Tuleva puhelu

Tuleva puhelu esitetään kuljettajan näytössä ja keskinäytössä. Käsitelkää puhelua ohjauspyörän oikeanpuoleisella tai keskinäytöllä.

Painakaa Vastaa/Hylkää.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.

Tuleva puhelu meneillään olevan puhelun aikana.

Painakaa Vastaa/Hylkää.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.

Yksityinen puhelu

Painakaa meneillään olevan puhelun aikana Yksityisyys ja valitkaa asetus:

  • Kytke matkapuhelimeen - handsfree-toiminto kytketään irti ja puhelua jatketaan matkapuhelimessa.
  • Vain kuljettaja - mikrofoni katossa matkustajan puolella suljetaan ja puhelua jatketaan auton handsfree-toiminnolla.

Oliko tästä apua?