Puhallintason säätö

Puhallin voidaan säätää viidelle automaattiselle puhallintasolle sekä käyttötiloihin Off ja Max. 4-vyöhykeilmastoinnissa* voidaan puhaltimen taso asettaa erikseen etu- ja takaistuimelle.

Puhaltimen tason säätö etuistuimelle1

P5-1507–Climate–Buttons fan
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa, Off, 1-5 tai Max.
Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason painikkeet palavat.

 Tärkeää

Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.

Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*

Etuistuimelta

P5-1507–Climate–Buttons fan rear
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja valitkaa välilehti Takailmastointi.

Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa, 1-5.

Toisen ja kolmannen istuinrivin* puhaltimen taso voidaan sulkea painamalla Toisen rivin ilmastointi.

Kolmannen istuinrivin puhaltimen taso seuraa toisen istuinrivin tasoa, mutta se voidaan sulkea erikseen* painamalla 3. rivin ilmastointi.

Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason painikkeet palavat.

Takaistuimelta

P5-1507–Climate–Rear climate controls fan
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
Painakaa haluttua puhaltimen tasoa, Off tai 1-5 tunnelikonsolin ilmastopaneelissa.
Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason painikkeet palavat.

 Huomio

Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa, jos etuistuimen puhaltimen taso on tilassa Off.

 Huomio

Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka puhallintaso on sama.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.

Oliko tästä apua?