Puheääniohjauksen asetukset1

Puheohjausjärjestelmälle voidaan tehdä useita asetuksia.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa JärjestelmäÄäniohjaus ja valitkaa asetukset.

  • Toistotila
  • Sukupuoli
  • Puhetempo

Audioasetukset

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa ÄäniJärjestelmän äänitasotÄäniohjaus ja valitkaa asetukset.

Kielen muuttaminen

Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä. Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon - P5–1507–Voice control button.

Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja aputeksteihin.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa JärjestelmäKieli ja valitkaa kieli.
  1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Oliko tästä apua?