XC90

2017

Volvo On Call*-palvelun käyttäminen

Volvo On Call -järjestelmä aktivoidaan painamalla SOS- tai ON CALL -painiketta katossa, tai vaihtoehtoisesti keskinäytössä tehdyllä valinnalla. Keskinäytössä voidaan tehdä myös lisäasetuksia.

Volvo on Call käynnistyy automaattisesti, kun auton turvajärjestelmä aktivoituu, esim. onnettomuuden yhteydessä, kun turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso saavutetaan. Yhteys auton ja Volvo on Call-palvelukeskuksen välille muodostetaan. Palvelukeskuksesta lähetetään sopivaa apua auton sijaintiin.

Palvelun ollessa aktiivinen se näytetään keskinäytössä.

P5-1507-Volvo On call button
Katsaus painikkeista katossa ja keskinäytössä.

SOS-painike - hätätilanteissa

Painakaa SOS-painiketta katossa 2 sekuntia manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.

ON CALL-painike - auton ongelman yhteydessä

Painakaa ON CALL -painiketta katossa 2 sekuntia palvelun aktivoimiseksi ja yhteyden muodostamiseksi Volvo on Call-palvelukeskuksen kanssa.

Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle

Painakaa On call keskinäytön puhelinnäkymässä. Valitkaa Soita avautuvasta ponnahdusikkunasta.

 Huomio

SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.

ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.

Turvallisuus- tai mukavuuspalvelun keskeyttäminen

Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää 8 sekunnin kuluessa painamalla keskinäytön painiketta Lopeta puhelu.

Asetukset

Mahdolliset valinnat ja asetukset järjestelmässä tehdään keskinäytössä:

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta ViestintäVolvo On Call.

– Aktivoikaa Volvo On Call -palvelu ja -tilaus valitsemalla Aktivoi UNIT. Pyytäkää lisätietoja tilauksen uusimisesta ja järjestelmän uudelleenaktivoinnista ottamalla yhteyttä Volvon jälleenmyyjään.

- Valitkaa Painikelukko määrittääksenne, milloin SOS- ja ON CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituja. Toiminto saa aikaan sen, että painikkeet ovat aktivoituja, jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?