Ikkunannostimien käyttö

Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.

 Varoitus

Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta käsin.

 Varoitus

Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, jos/kun ikkunat suljetaan etäavaimella.

 Varoitus

Jos autossa on lapsia - muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan, kun autosta poistutaan.

Käyttö

P5-1507 Driver's door control panel - operating
Ikkunannostimien käyttö.
  1. P5-Icon red arrow 1Käyttö ilman automatiikkaa
  2. P5-Icon red arrow 2Käyttö automatiikalla

Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.

Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla vähintään I. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.

Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen yhteydessä. Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.

 Huomio

Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata hieman myös etuovien ikkunoita.

 Huomio

Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (112 mph), mutta ne voidaan sulkea.

Käyttö ilman automatiikkaa

Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.

Käyttö automatiikalla

Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.

Käyttö etäavaimella, ovenkahvalla tai keskuslukituspainikkeella

Sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttämiseksi ulkopuolelta etäavaimella tai ovenkahvalla, tai sisäpuolelta keskuslukituspainikkeella, katsokaa osa "Etäavain", "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta" tai "Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta".

Asettaminen uudelleen

Jos käynnistysakku on kytketty irti, pitää automaattinen avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se toimii oikein.
Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
Päästäkää painike hetkeksi.
Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös yhdeksi sekunniksi.

 Varoitus

Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.