XC90

2017

Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt

Auton ilmastointilaite käyttää kylmäainetta, markkina-alueesta riippuen joko tyyppiä R1234yf tai R134a. Tieto auton ilmastointilaitteen käyttämästä kylmäaineesta ilmenee tarrasta, joka sijaitsee konepellin sisäpuolella.

Ilmastointilaitteen nesteiden ja voiteluaineiden ilmoitetut laadut ja määrät voidaan lukea seuraavista taulukoista.

A/C-tarra

Tarra aineelle R134a

P5-1507-Decal air conditioning

Tarra aineelle R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Symbolien selitys R1234yf

SymboliMerkitys
P5-1507-Symbol caution
Varovaisuus
P5-1507-Symbol A/C-system
Liikkuva ilmastointijärjestelmä (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
Voiteluainetyyppi
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
Liikkuvan ilmastointijärjestelmän (MAC) saa huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu asentaja
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
Palovaarallinen kylmäaine

Kylmäaine

Autot, joissa kylmäaine R134a

PainoIlmoitettu laatu
750 g (1000 g1)R134a

 Varoitus

Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.

Autot, joissa kylmäaine R1234yf

PainoIlmoitettu laatu
650 g (900 g1)R1234yf

 Varoitus

Ilmastointilaitteessa on paineistettua kylmäainetta R1234yf. Normin SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) mukaan saa kylmäainejärjestelmää huoltaa ja korjata vain koulutettu ja sertifioitu asentaja järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi.

Kompressoriöljy

MääräIlmoitettu laatu
60 ml (80 ml1)PAG SP-A2

Höyrystin

 Tärkeää

A/C-järjestelmän höyrystintä ei saa koskaan korjata tai vaihtaa aikaisemmin käytettyyn höyrystimeen. Uudessa höyrystimen pitää olla sertifioitu ja merkitty SAE J2842:n mukaisesti.
  1. 1 Koskee autoa, jossa on A/C kolmatta istuinriviä varten.

Oliko tästä apua?