Liikenteen häiriöt reitillä

Reitin varrella olevien liikenteen häiriöiden luettelo voidaan tuoda näkyviin.
P5-1507-NAVI-Trafikinfo-2
Painakaa Edessä.
P5-1617-Navi-Ahead Traffic
Painakaa Liikenne. Liikenne-painike on harmaa, jos reitillä ei ole mitään liikennetapahtumia.
Reitin varrella tietyllä etäisyydellä olevat liikennetapahtumat näytetään.
Jos haluatte lisätietoja liikennehäiriöstä, painakaa riviä niin liikennekortti avautuu. Valitkaa jokin infokortin vaihtoehdoista ja noudattakaa ohjeita.
Painakaa Vältä välttääksenne liikennehäiriön.
Reitti lasketaan uudelleen ja opastus tapahtuu vaihtoehtoisen reitin kautta.

Oliko tästä apua?