Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla

Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
  1. Painakaa ON CALL -painiketta vähintään 2 sekuntia.
  2. Volvo On Call-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?