Huomiovalot

Huomiovalot palavat ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa P5-1507 Symbol zero (light), P5-1507 Symbol position light tai P5-1707 Symbol AUTO sekä auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II tai auton moottorin ollessa käynnissä. Asento P5-1707 Symbol AUTO on voimassa vain päivänvalossa. Heikossa päivänvalossa tai pimeässä palavat sen sijaan lähivalot.

Huomiovalot päivällä DRL

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.

Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa P5-1707 Symbol AUTO palavat huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL), kun autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä ja/tai takana aktivoituvat.

Kun auto seisoo paikallaan ollessaan käynnissä, positiovalot palavat muiden valojen asemesta, jos kiertorengas siirretään positiovalot-asentoon, P5-1507 Symbol position light, toisesta asennosta.

 Varoitus

Järjestelmä on energiansäästön apuväline - se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.

Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.

Asiaan liittyvät asiakirjat