XC90

2017

Valonheittimien valokuvion sovittaminen

Jos auto on varustettu mukautuvilla LED-valonheittimillä, valokuvio pitää asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja päinvastoin.

Halogeenivalonheittimet

Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on muotoiltu siten, ettei vastaantuleva liikenne häikäisty.

LED-valonheittimet*

Valokuvio on sovitettava, jos automaattiset kaukovalot toimivat mukautuvasti, ks. osaa "Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi". Auton on seistävä paikallaan ja oltava käynnissä, kun valokuvio vaihdetaan oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleista liikennettä varten.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarValotUlkovalot.
Valitkaa Tilapäinen oikeanpuolen liikenne/Tilapäinen vasemmanpuolen liikenne.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?