XC90

2017

Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta*

Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.

Toiminnon aktivointi

Toiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla keskinäytön kautta:

Toimintonäkymän kautta

P5-1507-Gentleman function - symbol

Painakaa painiketta Säädä matkustajan istuin aktivoimiseksi

Asetusten kautta

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarIstuimet.
Valitkaa Säädä matkustajan istuinta kuljettajan paikalta aktivoidaksenne.

Matkustajan istuimen säätö

10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.

Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan istuimessa olevilla säätimillä:

P5-1507-Front seat gentleman function
  1. P5-Icon red circle 1Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
  2. P5-Icon red circle 2Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?