XC90

2017

Opastuksen asetukset

Tässä voidaan valita asetukset opastuksen esittämistavasta.

Puheopastuksen taso

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa NavigointiOpastus.

Painakaa haluamaanne ääniopastusta:

  • Ei - Ei automaattista puheopastusta, mutta mahdollisuus pyytää manuaalisesti ajankohtaista puheopastusta kertaluonteisesti.
  • Alhainen - Ainoastaan yksi ilmoitus yhtä opastuspistettä kohden.
  • Kohtalainen - Enintään 3 ilmoitusta yhtä opastuspistettä kohden, rajatuin tiedoin.
  • Täysi - Enintään 4 ilmoitusta yhtä opastuspistettä kohden ja kaikki saatavilla olevat tiedot.

Kiinnostavat kohteet (Point of Interest - POI) reitin varrella

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa NavigointiOpastus.
Aktivoikaa näyttäminen kartalla merkitsemällä valintaruutu POI reitin varrella.

Luettelo näytetään automaattisesti ajettaessa moottoritiellä.

Opastus rautatien ylikulkujen yli

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa NavigointiOpastus.
Aktivoikaa näyttäminen kartalla merkitsemällä valintaruutu Rautatien ylityksen opastus.

Opastus ajoreittien yhdistämisestä

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa NavigointiOpastus.
Aktivoikaa näyttäminen kartalla merkitsemällä valintaruutu Liittymiskohdan opastus.

Varoitus mutkista

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa NavigointiOpastus.
Aktivoikaa näyttäminen kartalla merkitsemällä valintaruutu Varoitus mutkasta.

Oliko tästä apua?