XC90

2017

Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset

Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan (Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

SymboliIlmoitusSisältö
P5-1507 Symbol ESC
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
P5-1507 Symbol ESC
Vilkkuva valo.ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
P5-1507 Symbol ESC sport
Kiinteä valo.

Sport-tila on aktivoitu.

HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Tilapäisesti pois

ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
P5-1507 Symbol ESC

ESC

Huolto tarpeen

ESC-järjestelmä ei toimi.
  • Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
  • Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Oliko tästä apua?