Toisen istuinrivin niskasuojien säätö

Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.

Keskipaikan niskasuojan säätö

P5-1507- Fold up headrest

Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.

P5-1507-2nd seat row-Adjust headrest center back

Tuen laskemiseksi alas pitää painiketta (sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.

 Varoitus

Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen pituutensa mukaan siten, että se peittää koko takaraivon, jos mahdollista.

Sähköinen takaistuimen ulompien niskatukien kääntäminen alas*

P5-1507-2nd seat row-Automatic folding down headrest back

Laitimmaiset niskasuojat voidaan kääntää kahdella tavalla keskinäytön kautta:

Toimintonäkymän kautta

P5-1507-Head rest fold-symbol funktionsvyn

Painakaa painiketta Niskatuen taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Asetusten kautta

Auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa II.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarIstuimet.
Valitkaa Taita 2. rivin istuinten niskatuet laitimmaisten takaniskasuojien kääntämiseksi.

 Varoitus

Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos ulkopaikoilla istuu matkustajia.

Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.

 Varoitus

Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.

 Varoitus

Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien pitää aina olla käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?