Lukot ja etäavaimet

Auto voidaan lukita/lukitus avata monella tavalla. Autoon on myös olemassa erityyppisiä avaimia.

Avaimet voidaan yhdistää eri kuljettajaprofiileihin henkilökohtaisten asetusten tallentamiseksi autossa.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen ja avaaminen/sulkeminen

Auto voidaan lukita/lukitus avata auton sisäpuolelta etäavaimen painikkeilla tai avaimettomasti Passive Entry* -järjestelmällä. Riittää, että avain on mukana esim. taskussa.

Jos takaluukku on sähkökäyttöinen*, se voidaan lisävarusteena avata/sulkea jalan liikkeellä* takapuskurin vasenta puolta kohti, ks. osaa "Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä"

Jos etäavain ei jostain syystä toimi lukitsemisen/lukituksen avaamisen yhteydessä, voi se johtua esim. siitä, että sen paristot tulee vaihtaa. Auto voidaan tällöin lukita/sen lukitus avata irrotettavalla avainliuskalla.

Etäavain

Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä, koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Riittää, että avain on matkustamon etuosassa. Jos avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen (Passive Entry)* on valittu, voi avain olla missä tahansa auton sisällä, jotta se voisi käynnistyä.

Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella* varustettujen autojen mukana tulee myös vähän pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain (Key Tag).

Red Key (rajoitettu etäavain) mahdollistaa rajoitusten asetuksen auton tiettyihin ominaisuuksiin, esim. auton enimmäisnopeuteen ja kaiutinjärjestelmän enimmäisäänenvoimakkuuteen.

Lisää avaimia voidaan tilata Volvon jälleenmyyjältä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.